Weekend Kagoshima Maruya

Kagoshima

6-5 Gofuku-Machi, Kagoshima, 892-0826, Giappone